Szkolenie OSP.

 17 grudnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach przeprowadzono egzamin stanowiący zakończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przystąpiło i zdało z wynikiem pozytywnym 27 strażaków-ratowników.

Egzamin OSP

Druhowie  w trakcie trwania kursu w sobotę przed egzaminem zaliczali test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach, gdzie musieli wykazać się wysoką sprawnością fizyczną i dobrą orientacją w labiryncie zadymionych pomieszczeń.

Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z najważniejszych warunków pozwalających na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Wszyscy uczestnicy tego 126-godzinego szkolenia musieli poznać podstawowe zasady organizacji ochotniczych straży pożarnych, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Ponadto uczyli się teorii i taktyki gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego
i powodziowego,  organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej, a także zapoznali się i ćwiczyli ze sprzętem ratowniczym i sprzętem łączności.

szkolenie OSP

Szkolenie to zostało przeprowadzone według „Zasad organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych w dniu 17 listopada 2015 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Egzamin OSP


 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 2