Zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach

17 Stycznia  2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Białobrzegach w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy, odbyła się uroczystość zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Zbigniewa Łubińskiego, który
po ponad 39 latach strażackiej służby odszedł na emeryturę. 

Meldunek

Zmiana Komendanta PSP

Po pożegnaniu się ze sztandarem białobrzeskiej Komendy Powiatowej PSP, odchodzący Komendant złożył na ręce Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogdana Łasicy meldunek o zdaniu obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach.

Zmiana Komendanta PSP

Zmiana Komendanta PSP

St. bryg. mgr inż. Zbigniew Łubiński  służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął 1 sierpnia 1978 r. jako student podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. Był podchorążym tej uczelni do 11.12.1981 roku. W tym czasie w wyniku strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej Rada Ministrów rozwiązała uczelnie i przez okres dwóch miesięcy podchorążowie byli w zawieszeniu nie znając swojej dalszej przyszłości.
Po otrzymaniu informacji o możliwości podjęcia pracy w Zawodowej Straży Pożarnej najbliższej miejsca zamieszkania, podjął pracę w Zawodowej Straży Pożarnej w Grójcu w okresie od 11.12.1981 r. do 30.01.1982. Jednocześnie powołano do życia Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, którą ukończył 10 lipca 1982r. Od 01.09.1982r. do 01.04.1991r. pełnił służbę
w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Białobrzegach pełniąc funkcję:

- inspektora ds. operacyjnych,

- inspektora ds. prewencji

- a od 30 kwietnia 1984r. do 01.04.1991r. Komendanta Rejonowego. 

 

W okresie od 01.04.1991r. 31.12.1998r. pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, zajmując stanowiska:

- oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania,

- Naczelnik Wydziału Operacyjnego.

 

Po reorganizacji struktury organizacyjnej państwa i likwidacji województwa radomskiego został skierowany do służby w tworzonej od podstaw Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach od 01.01.1999r. Służbę  na stanowisku Komendanta pełnił do dnia 17.01.2018r.

Za nienaganną służbę otrzymał szereg wyróżnień:

- Złoty Krzyż Zasługi,

- Złoty Medal za Długoletnią Służbę,

- Złota Odznaka Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej,

- Honorowe wyróżnienie Medal Tuliszkowskiego,

oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego PSP.

 

St. bryg. Zbigniew Łubiński jako Komendant Powiatowy ściśle współpracował ze strukturami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, pełniąc funkcję przez cały okres służby jako V-ce Prezes Oddziału Powiatowego w Białobrzegach.
Za działalność w szeregach związku OSP otrzymał wszystkie wyróżnienia związkowe. Za całokształt działalności społecznej otrzymał  również Honorowe Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami oraz wykorzystaniu środków finansowych z instytucji zewnętrznych, sponsorów i innych przyczynił się
do wybudowania Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach oraz doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w nowoczesny sprzęt.

 

Mazowiecki Komendant Wojewódzki z dniem 18.01.2018r. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Białobrzegach mł. bryg. Grzegorzowi Gozdkowi.

 

Zmiana Komendanta PSP

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1