OSP

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu białobrzeskiego.

OSP BOŻE

OSP OLSZAMY

OSP PNIE

OSP PRZYBYSZEW

OSP RADZANÓW

OSP STARA BŁOTNICA


OSP STAWISZYN

OSP STROMIEC


OSP SUCHA

OSP WYŚMIERZYCE


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE nie włączone do KSRG  z terenu powiatu białobrzeskiego.

Gmina Stara Błotnica

OSP Siekluki


OSP Kaszów

OSP Kadłubska Wola


Gmina Stromiec

OSP Piróg

OSP Dobieszyn

OSP Podlesie


Gmina Promna

OSP Promna


Gmina Wyśmierzyce

OSP Kostrzyn


Szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc 

Karta uczestnika i karta skierowania 

Pytania do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Szkolenie kierowców OSP

> Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego

> Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych

> Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania

> Obsługa techniczna samochodów pożarniczych

> Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych

> Konserwacja i eksploatacja pił

> Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

> Łączność i alarmowanie

> Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp oraz pomp stosowanych w OSP

> Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu


Szkolenie ratownictwo techniczne

> Wypadki drogowe statystyka i przyczyny.

> Budowa pojazdów samochodowych

Hydrauliczne urządzenia ratownicze

> Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

> Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

> Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1