Obozy harcerskie

Na terenach lasów powiatu białobrzeskiego rozpoczęły się obozy pod namiotami.
W dniu 03 lipca 2018 r.  strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Białobrzegach, przy udziale innych służb współdziałających, dokonali sprawdzenia obozów pod kątem ochrony przeciwpożarowej oraz nadzoru przestrzegania wymogów przeciwpożarowych przez kierowników obozów harcerskich. Przed rozpoczęciem obozu organizator musiał uzyskać zgodę wojewódzkiego kuratorium oświaty a kuratorium wydaje je po pozytywnej opinii straży pożarnej. Na terenie obozów harcerskich zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Na terenie obozowiska zostały wyznaczone drogi ewakuacyjne, miejsce zbiórki do ewakuacji oraz bezpieczne miejsce pobytu na wypadek zagrożenia. Harcerze mają łączność radiową z dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Białobrzegach. Dzięki łączności radiowej dyżurny może szybciej nawiązać kontakt z organizatorami obozu. Ponadto w obozowisku znajdują się trzy telefony w różnych sieciach komórkowych. Podczas pierwszych dni obozowiska funkcjonariusze PSP przeprowadzili prelekcję z uczestnikami kolonii nt. bezpieczeństwa, zasad zachowania się w lesie oraz sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego. Wyznaczone zostało miejsce przeznaczone do palenia ogniska, uzgodnione z Nadleśnictwem Dobieszyn.