Szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej.

Kurs obejmuje 126 godzin szkoleniowych, zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach.
Pierwsze spotkanie planowane jest na dzień 02 lutego 2019r. o godz. 9:00. Planowane zakończenie kursu - 24 marca 2019r.

Karta skierowania  plik PDF (36 KB).

Osoba kierowana na szkolenie powinna posiadać:

- skierowanie od zarządu OSP podpisane przez właściwy organ gminy

- ukończone 18 lat, nie przekroczone 65 lat,

- zaświadczenie lekarskie orzekające zdolność do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie ważne na czas szkolenia,

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków ważne na czas szkolenia,

- kartę szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wyposażenie i umundurowanie posiadające dopuszczenie do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej i aktualne czasookresy użytkowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1