Ćwiczenia w ZSP im. Stanisława Staszica

Ćwiczenia w Zespole Szkół Ponadgimnazajalnych im. Stanisława Staszica.

Ćwiczenia strażaków w budynku szkoły ponadgimnazjalnej w Białobrzegach.

W dniu 26.10.2018r. odbyły się ćwiczenia strażaków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współdziałania jednostek straży pożarnej oraz rozpoznanie obiektu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia rozpoczęła pracownica szkoły informując kierownictwo o zadymieniu w piwnicy, Pani Dyrektor szkoły zawiadomiła Państwową Straż Pożarną o pożarze na numer alarmowy 998, później nastąpiło sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji uczniów i pracowników szkoły.

 Ćwiczenia w ZSP

 

Do działań Dyżurny Stanowiska Kierowania wysłał Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Białobrzegach oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Suchej. Dowódca po rozpoznaniu sytuacji pożarowej wezwał dodatkowe jednostki.

 Ćwiczenia w ZSP

W trakcie gaszenia pożaru z budynku ewakuowano trzy osoby poszkodowane, którym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 Ćwiczenia w ZSP

 

26 października 2018r. był  sprawdzianem nie tylko dla strażaków ale także i dla nauczycieli, pracowników ZSP i uczniów. Próbne alarmy to praktyczne ćwiczenia ewakuacji, które wskazują np. osoby upoważnione do zarządzenia ewakuacji, zapoznają z sygnałami alarmowymi, z zadaniami  właściwymi kadrze nauczycielskiej, pracowników szkoły podczas ewakuacji, z zasadami zachowania się podczas ewakuacji oraz wskazują miejsca zbiórki ewakuowanych.

 

 Ćwiczenia w ZSP

 

 


 

 

  

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1