OSP Boże

Jako początek jednostki uznaje się rok 1925, powołano ją z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy w Bożem. W 1936 remiza strażacka służyła jako kaplica, gdzie odprawiano nabożeństwa. W 1939 roku wybuchła wojna, w pięć lat później Niemcy rozebrali strażnicę, kościół, wysiedlono mieszkańców, a wieś podpalono. Po odbudowaniu wsi przystąpiono do budowy remizy strażackiej. W 1955 roku nastąpiła reorganizacja administracji w kraju, wówczas w Bożem powstał Urząd Gromadzkiej Rady Narodowej,
w Białobrzegach powiat i Komenda Powiatowej Straży Pożarnej.

W 1986 roku z inicjatywy naczelnika Jana Żaboklickiego, prezesa Adama Bartosiaka i pozostałych członków OSP rozpoczęto budowę nowej remizy. Przy dużym zaangażowaniu strażaków oraz innych mieszkańców wsi nowo wybudowana remiza została oddana do użytku w 1992 roku. Pracą obecnego zarządu kieruje prezes Grzegorz Popis.

Źródło: www.ugstromiec.pl

Siedziba OSP Boże

Samochód OSP Boże

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1