Euro

Fundusze europejskie

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  w Warszawie realizuje projekt pn.

„Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego”

współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Priorytet IV: „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”

 Działanie 4.3: „Ochrona powietrza, energetyka”.

 

Całkowita wartość projektu:  530 017,70 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 483 517,70 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 338 462,39 PLN (70%)

Wkład krajowy publiczny:  145 055,31 PLN (30%)

 

Przedmiotowy projekt polega na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 7 jednostkach Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach zakresu rzeczowego projektu zaprojektowane i wykonane zostanie dostosowanie istniejących instalacji do włączenia w obieg projektowanych urządzeń instalacji c.w.u.
i cyrkulacji. Systemy solarne zostaną zainstalowane w obiektach: KP PSP Białobrzegi,
KP PSP Garwolin, KP PSP Lipsko, KP PSP Otwock, KP PSP Przysucha, KM PSP Radom (JRG 3,
KM PSP m. st. Warszawy (JRG 2) Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2010 rok – 31 grudzień 2012 rok.
Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

 Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu „Instalacja kolektorów słonecznych w wybranych jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” zostało podpisane w dniu 05.04.2012r.

 

Solar Białobrzegi

 

Solar Białobrzegi

Solar Białobrzegi

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1