Szkolenie kierowców OSP

W dniach 08-23 listopada 2014 r. odbył się kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego dla druhów OSP z terenu powiatu białobrzeskiego.
W szkoleniu uczestniczyło 20 osób. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne poprowadzili funkcjonariusze KP PSP Białobrzegi, na których omówiono między innymi zagadnienia związane z prawami i obowiązkami kierowy samochodu pożarniczego, charakterystykę podstawowych samochodów pożarniczych, zasady bhp podczas prowadzenia pojazdów pożarniczych oraz konserwacji i eksploatacji agregatów prądotwórczych, samochodów, sprzętu ODO i pił, a także motopomp i autopomp.

W niedzielę 23.11.2014 r. komisja w składzie: Przewodniczący – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach - st. kpt. Zenon Jachowski oraz członkowie: Zastępca Dowódcy JRG w Białobrzegach mł. bryg. Witold Nowak, Komendant Gminny ZOSP RP
w Radzanowie dh. Ryszard Dźwigulski przeprowadziła egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej, który z wynikiem pozytywnym zaliczyli wszyscy druhowie.

Z ramienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie egzamin nadzorowała mł. bryg. Katarzyna Jasińska przedstawiciel Ośrodka Szkolenia KW PSP
w Warszawie.

Straż pożarna Białobrzegi

Straż pożarna Białobrzegi

Straż pożarna Białobrzegi

Straż pożarna Białobrzegi

Straż pożarna Białobrzegi

 


 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw


CzadUżytkownicy Online: 1