Pożar na hali sportowej

W dniu 27 maja 2015r. odbyły się ćwiczenia strażaków na hali sportowej. Celem ćwiczeń było doskonalenie wiadomości i umiejętności z zakresu taktyki prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej.

Ćwiczenie zakładało, że "w budynku hali sportowej doszło do pożaru w pomieszczeniu wentylatorowni na pierwszym piętrze. Jedna osoba poszkodowana (pracownik administracyjny), która usiłowała gasić pożar przy pomocy gaśnic."

Jednostki ochotniczych straży pożarnych w Białobrzegach biorące udział w ćwiczeniach to OSP Sucha gm. Białobrzegi oraz OSP Stawiszyn gm. Białobrzegi. Jednostki te wyposażone są w nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki Mercedes.