Spotkanie w szkole

Okres jesienno-zimowy to  czas największej liczby zdarzeń związanych z zatruciami „tlenkiem węgla”- CZADEM . Dlatego też Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach przez cały czas prowadzi spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców naszego powiatu. Tym razem odwiedziliśmy dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Bożem. Wspólnie z druhem OSP Boże - Patrykiem Pińkowskim przedstawiliśmy dzieciom  umundurowanie, którym na co dzień posługują się strażacy w trakcie akcji ratowniczo - gaśniczych. Wielką atrakcją wśród dzieci była możliwość przymierzenia hełmu i ubrania specjalnego.  Kolejnym punktem wizyty była prezentacja udzielania pierwszej pomocy. Przypomnieliśmy przedszkolakom obowiązujące numery alarmowe a następnie pokazaliśmy jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa (zasłabnięcia kolegi). W ramach akcji prewencyjnej „NIE DLA CZADU” poinformowaliśmy uczniów o niebezpieczeństwach związanych z pojawieniem się tlenku węgla, potocznie zwanego czadem. Przekazaliśmy praktyczne rady jak zabezpieczyć się przed jego pojawieniem. Zaprezentowaliśmy działanie czujek tlenku węgla. Przekazaliśmy praktyczne rady jak udzielać pierwszej pomocy osobom, które doznały zatrucia CZADEM.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły Annie Kaczmarczyk za umożliwienie przeprowadzenia pogadanki z dziećmi oraz za zaangażowanie w  Kampanię "NIE DLA CZADU".

 

Tak spotkanie opisują dzieci.

Spotkanie w szkole Boże im. AK

Spotkanie w szkole Boże im. AK

Spotkanie w szkole Boże im. AK

Spotkanie w szkole Boże im. AK

Spotkanie w szkole Boże im. AK

Spotkanie w szkole Boże im. AK

Spotkanie w szkole Boże im. AK

Spotkanie w szkole Boże im. AK  

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw


CzadUżytkownicy Online: 1