Bezpieczne ferie

22 stycznia 2016 roku ratownicy KP PSP w Białobrzegach wspólnie z ratownikami WOPR w Białobrzegach, w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili zajęcia praktyczne na terenie bazy ratowniczej WOPR w Białobrzegach. Celem ćwiczeń było doskonalenie technik ratowniczych oraz doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas organizacji akcji ratunkowych na zbiornikach wodnych w okresie zimowym. Jednym z najważniejszych epizodów było zwrócenie szczególnej uwagi na szybkie i skuteczne wydobywanie ludzi  z wody, pod którymi doszło do zarwania się pokrywy lodowej.

W ramach zajęć ćwiczono epizody związane z bezpiecznymi technikami dotarcia do osoby uwięzionej w wodzie oraz sprawdzano, jaki mają wpływ na właściwe prowadzenie działań ratowniczych. Przy użyciu sprzętu strażaków i woprowców podejmowano próby dotarcia do przerębla w pozycji leżącej, a następnie dotarcia do tego samego przerębla w pozycji stojącej i porównanie różnic w odległości na jaką można było zbliżyć się do poszkodowanego w obydwóch przypadkach. Podejmowano ludzi skąpanych za pomocą specjalnych sani lodowych oraz drabiny pożarniczej. Ważnym elementem ratownika jest wyposażenie w kolce lodowe. Kolce to niewielki wydatek, ale ratuje życie, zalecamy aby każda osoba wchodząca na lód posiadała je przy sobie. Cena około 30 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku straż pożarna interweniowała 586 razy na akwenach, niestety 13 osób straciło życie a 28 zostało poszkodowanych. Aż cztery osoby zginęły w województwie mazowieckim.

Straż pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu zamarzniętych akwenów. Odradzamy wchodzenie na lód na stawach, rzekach czy innych zbiornikach wodnych. Do zabawy wybierajmy ślizgawki specjalnie do tego celu przeznaczone min. zorganizowane przez szkoły lub samorządy.