Szkolenie dla strażaków ratowników OSP


W dniu 21.02.2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach odbyło się zakończenie Szkolenia Podstawowego dla Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Program szkolenia obejmował 126 godzin i był podzielony na część teoretyczną i praktyczną. Celem szkolenia było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:
  1. Nabycia wiedzy i umiejętności przez członków OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP.
  2. Sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia.
  3. Sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi.
  4. Prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej.
  5. Kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Zajęcia prowadzone były w siedzibie Komendy Powiatowej w systemie weekendowym. Kurs rozpoczął się 09.01.2016 r. a zakończył egzaminem teoretycznym i praktycznym 21.02.2016 r. W trakcie szkolenia strażacy odbyli ćwiczenia w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Komora dymowa przeznaczona jest do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniu specjalnym. Celem testów i ćwiczeń doskonalących w komorze dymowej jest sprawdzenie odporności strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Szkolenie ukończyło 29 druhów strażaków z następujących jednostek: Biejkowskiej Woli – 5, Stromca – 5, Podlesia Małego – 4, Kostrzynia – 4, Korzenia – 3, Dobieszyna – 3, Suchej – 2, Stawiszyna – 1, Wyśmierzyc – 1, Radzanowa - 1. Komisję egzaminacyjną powołał Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Józef Galica na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach st. bryg. Zbigniewa Łubińskiego. W skład komisji weszli strażacy: mł. bryg. Zenon Jachowski – przewodniczący, mł. bryg. Witold Nowak, kpt. Konrad Sułkowski. Ze strony Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego egzamin nadzorował bryg. Grzegorz Książek. Strażacy, którzy pozytywnie zdali egzamin otrzymali stosowne zaświadczenia i możliwość udziału bezpośredniego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw


CzadUżytkownicy Online: 2