Wspólne szkolenie z Polską Spółką Gazownictwa

W dniu 2 października 2015 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim w Warszawie. Na tej podstawie 11 marca 2016 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach odbyło się spotkanie koordynacyjne przedstawicieli obydwu stron porozumienia. Polską Spółkę Gazownictwa podczas spotkania reprezentowali: dyrektor Kazimierz Łabędzki, wraz z zastępcą Katarzyną Kowalską oraz kierownicy regionów dystrybucji gazu z terenu woj. mazowieckiego.

Na spotkaniu zostały omówione następujące zagadnienia:

  •  Charakterystyka sieci gazowych, stacji gazowych, nawanialni i infrastruktury gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa.
  •  Organizacja pracy pogotowia gazowego i dyspozycji gazu na terenie woj. mazowieckiego.
  •  Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu białobrzeskiego.
  •  Zasady i procedury prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z zagrożeniem, chemiczno-ekologicznym (wyciek gazów).

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw


CzadUżytkownicy Online: 1