Dzień Strażaka

Dzień Strażaka

W Komendzie Powiatowej PSP w Białobrzegach Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły

się 18 maja 2016r.

W trakcie apelu z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka dwóch funkcjonariuszy otrzymało srebrne medale za długoletnią służbę Pezydenta RP

st. asp. Andrzej Nader

st. ogn. Sławomir Kawecki

Podczas uroczystości czternastu funkcjonariuszy KP PSP w Białobrzegach otrzymało awanse

w stopniach służbowych:

Stopień kapitana

mł. kpt. Damian Jagiełło

mł. kpt. Maciej Sadowski

Stopień aspiranta sztabowego

st. asp. Paweł Mirkowski

Stopień starszego ogniomistrza

 ogn. Rafał Banach

Stopień ogniomistrza

mł. ogn. Krzysztof Antoszewski

mł. ogn. Mariusz Jaworski

mł. ogn. Hubert Miros

Stopień młodszego ogniomistrza 

st. sekc. Adam Matysiak

st. sekc. Łukasz Kacprzak

st. sekc. Łukasz Jabłoński

st. sekc. Kamil Sikora

Stopień starszego sekcyjnego

sekc. Paweł Ślęzak

sekc. Dariusz Bielecki

sekc. Adrian Kamiński

Za zasługi dla pożarnictwa medalami uhonorowani zostali:

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:

st. kpt. Grzegorz Gozdek

mł. kpt.  Hubert Górka

mł. ogn. Sebastian Narożnik

mł. kpt. Hubert Olszewski

ogn. Łukasz Wiktorski

 Brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:

kpt. Maciej Sadowski

mł. ogn. Zenon Sadzik

kpt. Konrad Sułkowski

mł. ogn. Sławomir Szymański


Dwóch strażaków otrzymało Odznakę Strażak Wzorowy:

 mł. asp. Michał Borycki

sekc. Krzysztof Baczyński


Podczas tegorocznych obchodów, mł. kpt. Hubert Olszewski otrzymał Dyplom Komendanta

Głównego PSP za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych.


W uroczystych obchodach uczestniczyli: p.o. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

st. bryg. Jarosław Kurek, V-ce Burmistrz Mieczysław Danielewicz, Z-ca Komendanta

Powiatowego Policji w Białobrzegach mł. insp. Janusz Guziak, kapelan białobrzeskich

strażaków ks. Ireneusz Chmura oraz Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego OSP RP w

Białobrzegach i jednocześnie Prezes PCK w Białobrzegach Stanisław Kośla.