Spotkanie z MKW

Spotkanie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP

W dniu 19 października 2016 r w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach miało miejsce spotkanie robocze Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Kurka z funkcjonariuszami i pracownikami Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach. Podczas spotkania przedstawiono charakterystykę powiatu oraz zagrożenia występujące na terenie chronionym. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu białobrzeskiego oraz bieżących spraw z zakresu funkcjonowania komendy. Mazowiecki Komendant Wojewódzki przedstawił zmiany i kierunki działań Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa mazowieckiego. W toku dyskusji poruszonych zostało wiele tematów dotyczących niemal każdej dziedziny funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, w tym spraw organizacyjno - kadrowych, bhp, czy zapotrzebowania sprzętowego.