Spokrewnieni

SpoKREWnieni służb±

 

10 marca 2017 roku w budynku Liceum Ogólnokształc±cego im. Armii Krajowej w Białobrzegach odbyła się Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod hasłem "spoKREWnieni służb±" pod patronatem MInistra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Akcja została zorganizowana wspólnie przez Komendę Powiatow± Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatow± Policji oraz Liceum Ogólnokształc±ce im. Armii Krajowej w Białobrzegach. W zbiórce oddano ponad 17 litrów krwi. Oddawali ramię w ramię funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Więziennej, strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz młodzież ze szkół, która zawsze chętnie uczestniczy w takich akcjach.

spokrewnieni służb± białobrzegi

spokrewnieni służb± białobrzegi

spokrewnieni służb± białobrzegi     spokrewnieni służb± białobrzegi

spokrewnieni służb± białobrzegi

spokrewnieni służb± białobrzegi

spokrewnieni służb± białobrzegi

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zga¶ Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw


CzadUżytkownicy Online: 1