Praca

Praca

Wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach
poszukuje kandydatów/kandydatki do pracy 
na Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych.

Dokładne informacje na BIP.

Ważność ogłoszenia do:  02.10.2017r. 

1. Ogłoszenie 

2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego procesu rekrutacji


INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
GŁÓWNY SPECJALISTA
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BIAŁOBRZEGACH

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:

Pani Olga Dybiec, zam. Białobrzegi


Białobrzegi, 10.10.2017r.

 


 W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zm.).

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).

Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Szczegółowych informacji dotyczących aktualnych możliwości podjęcia służby w PSP oraz odpowiedzi na wszystkie pytania z tym związane udzielają komórki kadrowe jednostek organizacyjnych PSP.

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw
Użytkownicy Online: 1