OSP

  • Regionalny System Ostrzegania

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu białobrzeskiego.

OSP BOŻE

OSP OLSZAMY

OSP PNIE

OSP PRZYBYSZEW

OSP RADZANÓW

OSP STARA BŁOTNICA

OSP STAWISZYN

OSP STROMIEC

OSP SUCHA

OSP WYŚMIERZYCE


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE nie włączone do KSRG  z terenu powiatu białobrzeskiego.

Gmina Stara Błotnica

OSP Siekluki

OSP Kaszów

OSP Kadłubska Wola

Gmina Stromiec

OSP Piróg

OSP Dobieszyn

OSP Podlesie

Gmina Promna

OSP Promna

Gmina Wyśmierzyce

OSP Kostrzyn