Bezpieczny wypoczynek pod namiotami na wysokości w powiecie białobrzeskim.

Bezpieczny wypoczynek pod namiotami na wysokości w powiecie białobrzeskim.

Harcerskie namioty na wysokości na terenach leśnych w miejscowości Kamień gm. Białobrzegi pojawiły się 8 lipca 2019r..

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach przeprowadzili kontrolę obozu harcerskiego pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

W trakcie wizyty strażaków przeprowadzono próbną ewakuacje obozu w miejsce bezpieczne wyznaczone przez organizatora, gdzie przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa. Sprawdzenie warunków ewakuacji miało na celu sprawdzenie zachowania się harcerzy w sytuacji zagrożenia (m.in. alarmowanie służb przy pomocy radiotelefonu lub telefonu) oraz warunków dojścia do wyznaczonego miejsca.

Harcerze mogli poznać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz dowiedzieć się, jakie informacje są najważniejsze dla strażaków, gdy trzeba zgłosić potrzebę interwencji. Bardzo dużym zainteresowaniem, cieszył się wóz strażacki i sprzęt, który się na nim znajduje.

Dodatkowo przeprowadzono szkolenie i instruktaż na wypadek wystąpienia pożaru, jak również innych niebezpieczeństw związanych z przebywaniem w lesie. Przypomniano zasady bezpiecznego zachowania się podczas wystąpienia sytuacji  zagrożeń takich jak: gwałtowne burze, wichury, ulewne deszcze, czy niespodziewana wizyta dzikiej zwierzyny. Strażacy skontrolowali m.in. bezpieczne miejsca wyznaczone do ewakuacji czy miejsca palenia ognisk. Sprawdzono przejezdność dojazdów do obozu oraz zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych.