Ćwiczenia „Powódź V/19”

Ćwiczenia „Powódź V/19”

17 czerwca 2019 roku na rzece Pilicy przy stanicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach przeprowadzone zostały ćwiczenia pododdziałów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego „Powódź V/19”.

Były to niezapowiedziane manewry sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów białobrzeskiego, przysuskiego, grójeckiego, szydłowieckiego oraz  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu białobrzeskiego, przygotowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczych związanych
z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi. Dodatkowo była to również forma doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą PSP dużymi związkami taktycznymi oraz praktyczne sprawdzenie możliwości wykorzystania sprzętu pompowego i pływającego do likwidowana zagrożeń powodziowych.

Podczas realizacji założeń do ćwiczeń strażacy współpracowali z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.