Ćwiczenia w Radzanowie

Ćwiczenia w Radzanowie

W dniu 05.06.2019r. na terenie firmy F.U.H. Barbara Pękacka odbyły się ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radzanów oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białobrzegach.  

Założenie do ćwiczeń zakładało wypadek przy pracy operatora wózka widłowego, który spowodował pożar kartonów znajdujących się w magazynie. Ze względu na duże zadymienie dwóm pracownikom nie udało się ewakuować z obiektu.   W tym czasie pozostali pracownicy magazynu powiadomili o zdarzeniu kierownictwo zakładu. Dyrektor przerwał cykl produkcyjny i zarządził ewakuację pracowników zakładu oraz poinformował telefonicznie Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Białobrzegach. W chwili przybycia na miejsce zastępów straży pożarnej pożarem objęte był cały regał magazynowy. Szyby magazynu od strony pożaru pękały od temperatury, wewnątrz magazynu występowało duże zadymienie, prąd został odłączony wyłącznikiem przeciwpożarowym.

Głównym celem ćwiczeń było:

  • przypomnienie strażakom taktyki działań gaśniczych i ratowniczych w zakładzie produkcyjnym,
  • zapoznanie strażaków z zagrożeniami występującymi na terenie zakładu oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowymi,
  • praktyczne sprawdzenie walorów taktyczno – technicznych sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej,
  • sprawdzenie zewnętrznej sieci hydrantowej,
  • ocena stopnia przygotowania pracowników oraz kierownictwa do wykonywania zadań wynikających z sytuacji nagłego zagrożenia, spowodowanego pożarem lub awarią stwarzającą niebezpieczeństwo dla ludzi,
  • sprawdzenie praktyczne ewakuacji wszystkich osób pracujących w zakładzie.

W ćwiczeniach brały udział zastępy z JRG Białobrzegi, OSP Radzanów, OSP Czarnocin, OSP Bukówno oraz OSP Kadłubska Wola. Po zakończeniu ćwiczeń strażacy zostali zapoznani z obiektem przez kierownictwo zakładu.