Kolejni uprawnieni do udziału w działaniach.

Kolejni uprawnieni do udziału w działaniach.

W niedzielę 24.03.2019r. zakończyło się organizowane przez KP PSP w Białobrzegach  „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Szkolenie realizowane było  w systemie weekendowym, w miesiącach luty i marzec br. Wzięli w nim udział druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu białobrzeskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili  funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach.  Część szkolenia związaną z zasadami kierowania ruchem drogowym przeprowadzili  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w  sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli test w komorze dymowej znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach, przygotowujący oraz sprawdzający umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).  

24 października br. komisja egzaminacyjna powołana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 25 druhów.

Egzamin składał się z dwóch etapów: testu wiedzy i sprawdzianu praktycznego.


Po zaliczonym teście wiedzy strażacy musieli zmierzyć się z pięcioma różnymi założeniami: pożar domu, pożar samochodu, pożar garażu, pożar piwnicy, pożar mieszkania na pierwszym piętrze.

Strażacy z nowymi uprawnieniami  w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek OSP.

Ukończenie m.in. powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w zastępie.