XLII eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej

XLII eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej

XLII eliminacje powiatowe Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  odbyły się 27.03.2019r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje powiatowe odbyły się 27.03.2019r. w Komendzie Powiatowej PSP w Białobrzegach. Wzięło w nim udział 20 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej kolejności uczestnicy napisali test, po czym nastąpił finał – część ustna.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało Jury w składzie: Przewodniczący – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach mł. bryg. Zenon Jachowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Zbigniew Sobczak,  Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Dobieszyn Grzegorz Drela oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego kpt. Damian Jagiełło.

W poszczególnych grupach wiekowych jury wyłoniło zwycięzców:

 Grupa I (szkoły podstawowe klasa I-VI)

I miejsce –      Patryk Dryja z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Kaszowie,

II miejsce –     Karol Puc z Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej,

III miejsce –     Natalia Sikorska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czarnocinie.

 Grupa II (klasy VII-VIII szkoły podstawowe oraz gimnazjum kl. III)

I miejsce –      Stanisław Leśnowolski z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy,

II miejsce –     Katarzyna Gawlińska z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie,

III miejsce –     Rafał Bukowski z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kaszowie,

 Grupa III (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne)

I miejsce –      Karol Kisielewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Białobrzegach,

II miejsce –     Przemysław Tkaczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Białobrzegach,

III miejsce –    Dawid Mruk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica w Białobrzegach.

Każdy z uczestników otrzymał nagrody ufundowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, Nadleśnictwo Dobieszyn oraz OSP Białobrzegi.

Nagrody oraz gratulacje wręczyli , Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego Bartłomiej Kowalczyk, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Dobieszyn Grzegorz Drela oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach mł. bryg. Zenon Jachowski .

Zwycięzcy pierwszych miejsc w każdej kategorii będą reprezentować powiat białobrzeski w XLII Eliminacjach Wojewódzkich OTWP, które odbędą się w kwietniu 2019 roku w powiecie piaseczyńskim.